Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  • Regulamin projektu
  • załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy
  • załącznik 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • załącznik 3. Oświadczenie o III profilu
  • załącznik 4. Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo
  • załącznik 5. Oświadczenie o byciu osobą bezrobotną niezarejestrowaną w UP
  • załącznik 6. Oświadczenie o braku aktywności w innym projekcie
  • Ankieta na temat potrzeb Uczestników
  • Ankieta badająca motywację do udziału w projekcie

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (aktualizacja 07.08.2018)

Script logo